Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

  • Doç .Dr. Fatih ONGÜL (Müdür)
  • Öğr. Gör. Raziye Filiz AKKUŞ (Müdür Yrd.)
  • Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS (Müdür Yrd.)
  • Doç. Dr. Ali BALTAKESMEZ (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Suat Gökhan ÖZKAYA(Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKGÜN (Üye)
  • Raportör: Durkaya Ceylan (Yüksekokul Sekreteri)