Akademik

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Ahmet Yusuf Cevher
Öğr. Gör. Emre Çoban
Öğr. Gör. Selçuk Akyıldırım
Öğr. Gör. Sinan Üst
Öğr. Gör. Veysel Şahin
Öğr. Gör. Yakup Kürşat Aras
Öğr. Gör. Zeynep Aktaş Morkoç

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doç. Dr. Ali Baltakesmez