Yüksekokul Kurulu

 • Doç .Dr. Fatih ONGÜL (Müdür)
 • Öğr. Gör. Raziye Filiz AKKUŞ (Müdür Yrd.)
 • Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS (Müdür Yrd.)
 • Doç Dr. Fatih ONGÜL (Bölüm Bşk.)
 • Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS (Bölüm Bşk.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT (Bölüm Bşk.)
 • Öğr. Gör. Mustafa AKGÜN (Bölüm Bşk.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Suat Gökhan ÖZKAYA (Bölüm Bşk.)
 • Doç. Dr. Ali BALTAKESMEZ (Bölüm Bşk.)
 • Öğr. Gör. Sevda TAŞTAKİN (Bölüm Bşk.)
 • Öğr.Gör. Servet TEKER (Bölüm Bşk.)
 • Raportör: Durkaya CEYLAN (Yüksekokul Sekreteri)