Komisyonlar ve Koordinatörlükler

 
 Ders ve Sınav Programı Koordinatörü
Koordinatör: Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS
Üye : Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILKAYA
Üye : Öğr. Gör. Veysel ŞAHİN
Üye : Öğr. Gör. Mahmut KENAR
Üye : Öğr. Gör. Engin OKUMUŞ
Üye : Öğr. Gör. Celil ENGİN
Üye : Öğr. Gör. Fatma Nur ÇATLIOĞLU
Üye : Öğr. Gör. Özkan KARADAVUT
Üye : Öğr. Gör. Cansu KARADAĞ

Staj Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Kadir AYDIN
Üye : Öğr. Gör. Veysel ŞAHİN
Üye : Öğr. Gör. Dr. Yusuf ESEN
Üye : Öğr. Gör. Nimet İNKAYA
Üye : Öğr. Gör. Mehmet ARUK
Üye : Öğr. Gör. Resul EROL
Üye : Öğr. Gör. Nevcihan TERZİ
Üye : Öğr. Gör. Cengiz AYKAÇ

Web Sayfası Sorumlusu
Öğr. Gör. Veysel ŞAHİN

Kalite Yönetim Güvenceleri ve İş Güvenliği Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKGÜN
Üye : Öğr. Gör. Mehmet ARUK
Üye : Öğr. Gör. Fatma Nur ÇATLIOĞLU
Üye : Öğr. Gör. Sevda TURAN
Üye : Öğr. Gör. Emre ÜNAL
Üye : Durkaya CEYLAN

Değişim Programları (Erasmus+, Farabi, Mevlâna) ve
Yabancı uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Yeşim TARHAN
Üye : Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILKAYA
Üye : Öğr. Gör. Dr. Yusuf ESEN
Üye : Öğr. Gör. Yeter Ceren ÇİMEN

Sportif Faaliyetler Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Uğur SARIKAYA
Üye : Öğr. Gör. Mahmut KENAR
Üye : Öğr. Gör. Cansu KARADAĞ
Üye : Öğr. Gör. Emre ÜNAL

İç Kontrol Standartları Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKGÜN
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Suat Gökhan ÖZKAYA
Üye : Öğr. Gör. Raziye Filiz AKKUŞ

Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS
Üye : Öğr. Gör. Sevda TAŞTEKİN
Üye : Öğr. Gör. Emre ÜNAL
Üye : Öğr. Gör. Sevda TURAN

Sosyal Dayanışma ve Burs Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Raziye Filiz AKKUŞ
Üye : Öğr. Gör. Celil ENGİN
Üye : Öğr. Gör. Nevcihan TERZİ
Üye : Durkaya CEYLAN

Bologna Koordinatörlüğü
Başkan: Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS
Üye : Doç. Dr. Fatih ONGÜL
Üye : Doç. Dr. Ali BALTAKESMEZ
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Suat Gökhan ÖZKAYA
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKGÜN
Üye : Öğr. Gör. Ahmet Yusuf CEVHER
Üye : Öğr. Gör. Servet TEKER
Üye : Öğr. Gör. Sevda TAŞTEKİN

Bilimsel Araştırma Projeleri İnceleme Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Fatih ONGÜL
Üye : Doç. Dr. Ali BALTAKESMEZ
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DURSUN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Zakir ÇALDIRAN
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ BOZKURT
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Suat Gökhan ÖZKAYA
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Cansu BOZKURT
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Yeşim TARHAN

Mezun İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Dr. Yusuf ESEN
Üye : Öğr. Gör. Nimet İNKAYA
Üye : Öğr. Gör. Sevda TURAN
Üye : Öğr. Gör. Yeter Ceren ÇİMEN

Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Yakup Kürşat ARAS
Üye : Öğr. Gör. Raziye FİLİZ AKKUŞ
Üye : Durkaya CEYLAN
Üye : Gülsüm ULUDAĞ

Kurumsal Veri ve İstatistik Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Cansu BOZKURT

Afet ve İlk Yardım Komisyonu
Başkan: Öğr. Gör. Cansu KARADAĞ
Üye : Öğr. Gör. Celil ENGİN
Üye : Öğr. Gör. Emre ÜNAL
Üye : Öğr. Gör. Yeter Ceren ÇİMEN
Üye : Öğr. Gör. Uğur SARIKAYA