Aşçılık Programı

 
Program Tanıtımı

İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar en temel ihtiyacı beslenme gereksinimi olmuştur. Bu gereksinim bugün artık aşçılık mesleği ile ihtiyaçtan öte kültürel bir değer ve sanat haline gelmiştir. Bu bakımdan tüm dünyada olduğu gibi aşçılık mesleği ülkemizde de yükselen bir değer konumundadır. Bu doğrultuda ülkemizin yemek kültürünün korunması ve geliştirilmesi adına teorik olarak yeterli düzeyde akademik bilgiye sahip ve bu akademik yeterliliğin uygulamaya dönüştürülmesi için 4 dönemlik bir eğitimden geçen ve aşçılık mesleğinin geliştirilmesine katı sağlamaları bakımından öğrencilerimizin; etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, yeniliklere açık, sorgulayan, girişimci, çözüm odaklı ve akademik bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Programın Amacı

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Aşçılık Programı ile sahip olduğumuz yemek kültürümüzün geliştirilmesi ve tanıtılması, hizmet sektöründe duyulan ihtiyacın karşılanabilmesi, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki açıdan nitelikli ve alanının gerektirdiği düzeyde genel kültür bilgisiyle donatılmış aşçı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kariyer Alanları

Program mezunları yaygın iş olanaklarına sahip olmakla birlikte genel olarak özel sektör ve kamusal alanda olmak üzere çeşitli yerlerde istihdam edilmektedirler. Bunlar genel olarak;

 • Özel veya resmi kurumların mutfakları
 • Turistik tesisler
 • Yiyecek içecek işletmeleri
 • Yemek fabrikaları (catering şirketleri)
 • Oteller
 • Gıda fabrikaları
 • Aşçılık eğitimi veren kurumlar
 • Uçak, gemi, tren mutfaklarında iş imkanı bulabilmektedirler.

Ayrıca bunların yanında; yemek yazarı, yemek stilisti, tarif geliştirici, gıda işleyicisi, yemek araştırmacısı, menü geliştirici ve yiyecek-içecek eğiticisi gibi farklı alanlarda da istihdam olanağına sahiptirler.

İmkan ve Avantajlar

Öğrencilerimizin üniversitemiz bünyesinde yer alan Yenisey Konukevine ait restoranda uygulamalı olarak derslerini yürütebilecekleri imkanları mevcuttur. Ayrıca arzu eden öğrencilerimiz burada stajlarını da yapabileceklerdir. Böylece öğrencilerimiz iş ortamında karşılaşılan sorunlar için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, grup çalışmalarında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunarak işbirliği içerisinde problemlerin üstesinden gelebilmeleri adına mesleki yaşamlarında şimdiden tecrübe edinme olanağına sahip olacaklardır.

Üniversitemiz bulunduğu coğrafi konumundan dolayı aşçılık mesleği bakımından önemli bir avantaja sahiptir. Bölgede yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetlerinin yanında Ardahan’a özgü 600 kadar endemik bitki türü bulunmakta ve bu bitki türleri Türk mutfağının zenginleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durumda mesleki açıdan öğrencilerimize teorik bilginin yanında çok zengin bir uygulama imkanı sunmaktadır.

Ayrıca bunların yanında tam donanımlı 2 bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kantin, basketbol, voleybol ve halı saha ile çeşitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Programalar

Okulumuzun aşçılık programından 1110 alan kodu ile mezun olan öğrencilerimizin girdikleri dikey geçiş (DGS) sınavı ile yerleşebilecekleri lisans programları;

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Mutfak Sanatları ve Yönetimi
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Öğretim Planı
2019 Öğretim Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
2019-2021 Öğretim Yılları Arası Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
2022 Öğretim Yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
Program Danışmanları
Danışman listesi için tıklayınız.
Fotoğraf Galerisi
Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız...