Kalite Kurulu

Kalite Yönetim Güvenceleri ve İş Güvenliği Komisyonu
  • Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKGÜN
  • Üye : Öğr. Gör. Mehmet ARUK
  • Üye : Öğr. Gör. Fatma Nur ÇATLIOĞLU
  • Üye : Öğr. Gör. Sevda TURAN
  • Üye : Öğr. Gör. Emre ÜNAL
  • Üye : Durkaya CEYLAN