Arıcılık Programı

 
Program Tanıtımı

Kuruluş
Arıcılık Programı 2009- 2010 Eğitim- Öğretim yılında Ardahan Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Arıcılık önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü ( toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalması elde etmek. 60 iş günü staj süresini tamamlamak.

Program Profili
Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini geliştirerek Arıcılık alanında uzmanlar yetiştirmektir. Arıcılık ön lisans programının temel amacı, arıcılık sektöründe üretim, pazarlama ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip olmaktır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arıcılık Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ardahan Üniversitesi, Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı.Programdaki Öğretim Elemanları: Öğr. Gör. Kemal YAZICI, Öğr. Gör. Faruk KARATAŞ

Öğretim Planı
2019 Öğretim Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
Program Danışmanları
Danışman listesi için tıklayınız.