Misyon Vizyon

ATBMYO olarak dört yarıyıllık öğretim sürecinde tekniker ve meslek elemanları yetiştiren bir yükseköğretim kurumu olmanın yanında öğrencilerine sosyal ve kültürel deneyimlerini geliştirebilecekleri ve yeni bir yabancı dil öğrenebilecekleri öğretim planları sunuyoruz.

ATBMYO çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ile teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, yenilikçi, paylaşımcı ve öncü bir meslek yüksekokulu olmayı hedef edinmiştir. Öğrencilerimizin; uluslararası standartlarda tekniker ve meslek elemanları olarak hayatın her alanında bilgiyi önceleyen bir bakış açısıyla, bilgi kaynaklarına erişme ve kullanma becerileri kazanmış, hayat boyu öğrenmeye açık, topluma ve insanlığa fayda üretme arzusunda bireyler olmaları misyonumuzun ana eksenini oluşturmaktadır.