İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

 
Program Tanıtımı

MİSYON

Programımız; mevcut öğretim elemanı kadrosu yardımıyla, programımızın öğrencilerini millî, manevi ve evrensel değerlere bağlı girişimci, yenilikçi ve araştırmacı ve sektörün ilgili alanlarında yeterli bilgiye sahip, iş sağlığı ve güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayabilen nitelikte yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

VİZYON

Programımızın vizyonu, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak; iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak, öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; ülkemizin refah düzeyini yükseltecek hizmetlerde bulanacak mezunlar yetiştirmektir.

 

 

Öğretim Planı
2019 Öğretim Yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
Program Danışmanları
Danışman listesi için tıklayınız.