İdari/Yardımcı ve Diğer Birimler ve Personel

Yüksekokul Sekreteri
  • Durkaya CEYLAN
Yazı ve Personel işleri 
  • Gülsüm ULUDAĞ
Öğrenci işleri
  • Gülsüm ULUDAĞ
Bütçe ve mali işler
  • Gülsüm ULUDAĞ
Teknik Hizmetler
  • İsmet YILDIZ
Yardımcı Personel 
  • Muzaffer BALTACI