'Şiddet Varsa Sevgi Yoktur' Mottosu Kapsamında Şiddet Konusunda Farkındalık Eğitimi Verildi

04 Mayıs 2024 Cumartesi

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerinden Sayın Doç. Dr. Bahanur Malak Akgün tarafından 'Şiddet' konusunda Teknik Bilimler MYO konferans salonunda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine farkındalık eğitimi verildi. 
Eğitimde Sayın Akgün, şiddet konusunda en önemli stratejinin farkındalık oluşturmadan geçtiğinden, kadına yönelik şiddet göz önüne alındığında Ardahan İlinin Türkiye'deki ilk 10 İl arasında yer aldığından, şiddetin sadece kadın olarak düşünülmemesi gerektiği erkeğe yönelik şiddetin de var olduğundan, flört şiddetinin nasıl anlaşıldığından, flört şiddetine nelerin sebep olduğundan, flört şiddeti türlerinin neler olduğundan, dijital flört şiddeti ve siber zorbalığın nedenleri ve sonuçlarından, hangi tür olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşı durulması gerektiğinden, toplumda şiddet bilincinin daha da yaygınlaşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin bölgede yaşayan toplumun eğitim seviyesine uygun bir şekilde verilmesi gerektiğinden, şiddetin ve şiddet türlerinin mutlaka önlenmesi için yapılması gereken hassas önerilerden bahsetti. 
Son olarak Sayın Akgün 'şiddet varsa sevgi yoktur' mottosunu her bir bireyin benimsemesi gerektiğinden bahsetti. Konferansa katılım sağlayan akademik personeller ile öğrencilere katıldıkları ve sabırla dinledikleri için teşekkürlerini ileten Sayın Akgün'e, Teknik Bilimler MYO adına Öğr. Gör. Cansu Karadağ tarafından teşekkür belgesi takdim edildikten sonra farkındalık eğitimi sona erdi.